Terug

De VOC

De VOC

 

Wat ga je lezen?

  • wat de VOC was,
  • waarom de VOC zo groot en machtig werd,
  • hoe Nederland zich gedroeg in Indië,
  • op welke manier Nederland rijk werd met de handel in Azië.
     

Tijd van regenten en vorsten - De VOC

 


Wat ga je doen?

Rond 1600 voeren Nederlandse handelsschepen de hele wereld over. Nederlandse kooplieden die in Azië handel dreven, besloten te gaan samenwerken. Ze richtten de VOC op, de Verenigde Oost-Indische Compagnie.

 

 

 

Tijd van regenten en vorsten - De VOC

Op de afbeelding zie je links een opperkoopman van de VOC. Achter hem staat een slaaf, die een zonnescherm, een pajong, boven hun hoofd houdt. Op de achtergrond is het Kasteel te zien. Rechts liggen de retourschepen van de VOC.