Terug

Eise Eisinga

Eise Eisinga

 
In deze oefening leer je:
  • wie Eise Eisinga was,
  • wat hij met zijn planetarium aan de mensen liet zien.

Tijdvak 7 - Tijd van Pruiken en Revoluties. Eise Eisinga - Planetarium


Wat ga je lezen?
In 1774 heerste er paniek in een klein Fries stadje. Een dominee had namelijk voorspeld dat de aarde zou botsen met andere planeten. De mensen wisten toen nog niet veel over sterrenkunde, dus geloofden ze de dominee. Eise Eisinga was een slimme man, die de mensen graag wilde laten zien dat de de aarde niet kon botsen met de planeten en dat de dominee ongelijk had.

 

 

 

 

planetarium eise eisinga, begrijpend lezen groep 7