Nieuw bij Junior Einstein


Woorden met de z

Wanneer plaats je een komma? [2]

Komma plaatsen voor of na een aanspreking [2]

Plaats een komma tussen twee persoonsvormen [1]

Komma plaatsen in een opsomming [2]

Komma plaatsen in een opsomming [1]

Een komma plaatsen voor een voegwoord [1]

Schrijven van hoofdletters in onderscheidingen en evenementen

Hoofdletters in historische gebeurtenissen

Erafsommen tot 100 - Met tussenstap [3]

Erafsommen tot 50 - Met tussenstap [1]

Erafsommen tot 100 - Zonder tussenstap [3]

Erafsommen tot 50 - Zonder tussenstap [2]

Erafsommen tot 20 - Zonder tussenstap [2]

Erafsommen tot 10 - Zonder tussenstap [2]

Vuurwerk in het bos

Het is de laatste dag van het jaar. Vanavond wordt er vuurwerk afgestoken in het bos. Konijn is bang voor vuurwerk. Hij vindt het harde geknal eng. Hoe kan Konijn toch van het vuurwerk genieten?

Erbijsommen tot 50.000 - Zonder tussenstap [1]

Erbijsommen tot 10.000 - Zonder tussenstap [2]

Hoofdletters in namen van instellingen

Hoofdlettergebruik in directe rede en opsomming

Erbijsommen tot 100.000 - Zonder tussenstap [2]

Komma plaatsen tussen bijvoeglijke naamwoorden [2]

Schrijven van hoofdletters in boektitels [1]

Gebruik van hoofdletters in namen van instellingen

Een komma op de juiste manier plaatsen [2]

Erbijsommen tot 20.000 - Zonder tussenstap [1]

Schrijven van hoofdletters in feestdagen en samenstellingen

Hoofdletters in moeilijke benamingen

Begrijpend lezen - Bijzonder dinosaurusje

De komma achter een briefaanhef [1]

Het gebruik van een punt aan het einde van een zin [1]

Komma: plaatsen van een komma voor die of dat [1]

Komma: plaatsen van een komma voor die of dat [2]

Woorden met -eeuw, -ieuw- en -uw [3]

Getallen [1]

Komma tussen bijvoeglijke naamwoorden [2]

Komma plaatsen voor of na een aanspreking [2]

Komma plaatsen tussen twee persoonsvormen [2]

Plaatsen van een komma in een opsomming [1]

Een komma plaatsen voor een voegwoord [2]

Komma plaatsen voor een voegwoord [1]

Hoofdlettergebruik in onderscheidingen en evenementen

Schrijven van hoofdletters in boektitels [2]

Erafsommen tot 100 - Met tussenstap [2]

Erafsommen tot 50 - Met tussenstap [3]

Erafsommen tot 100 - Zonder tussenstap [1]

Erafsommen tot 50 - Zonder tussenstap [1]

Erafsommen tot 20 - Zonder tussenstap [1]

Erafsommen tot 100 - Zonder tussenstap [2]

Erbijsommen tot 200.000 - Zonder tussenstap [1]

Erbijsommen tot 100.000 - Zonder tussenstap [1]

Komma plaatsen tussen bijvoeglijke naamwoorden [1]

Erbijsommen tot 500.000 - Zonder tussenstap [2]

Erbijsommen tot 200.000 - Zonder tussenstap [2]

Een komma op de juiste manier plaatsen [1]

Erbijsommen tot 1.000.000 - Zonder tussenstap [2]

Erbijsommen tot 500.000 - Zonder tussenstap [3]

Erbijsommen tot 200.000 - Zonder tussenstap [3]

Erbijsommen tot 50.000 - Zonder tussenstap [3]

Erbijsommen tot 10.000 - Zonder tussenstap [3]

Komma plaatsen voor of na een aanspreking [1]

Spelling van werkwoorden

Komma plaatsen voor de woorden die of dat [1]

Komma plaatsen voor de woorden die of dat [2]

Woorden op -eerd en -aard

Lengtematen

Woorden met be- ge- en ver- [3]

Wanneer plaats je een komma? [1]

Komma tussen bijvoeglijke naamwoorden [1]

Plaats een komma tussen twee persoonsvormen [2]

Komma plaatsen tussen twee persoonsvormen [1]

Plaatsen van een komma in een opsomming [2]

Komma plaatsen voor een voegwoord [2]

Hoofdlettergebruik in lastige benamingen

Gebruik van hoofdletters in historische gebeurtenissen

Hoofdletters in boektitels [2]

Erafsommen tot 100 - Met tussenstap [1]

Erafsommen tot 50 - Met tussenstap [2]

Erafsommen tot 50 - Zonder tussenstap [3]

Erafsommen tot 20 - Zonder tussenstap [3]

Erafsommen tot 10 - Zonder tussenstap [3]

Erafsommen tot 10 - Zonder tussenstap [1]

Hoofdletters na een dubbele punt

Hoofdletter aan het begin van een zin [1]

Erbijsommen tot 20.000 - Zonder tussenstap [3]

Hoofdletters in boektitels [1]

Komma plaatsen voor of na een aanspreking [1]

Hoofdletters in feestdagen en samenstellingen [2]

Erbijsommen tot 50.000 - Zonder tussenstap [2]

Erbijsommen tot 20.000 - Zonder tussenstap [2]

Hoofdletters in feestdagen en samenstellingen [1]

Erbijsommen tot 100.000 - Zonder tussenstap [3]

Erbijsommen tot 1.000.000 - Zonder tussenstap [3]

Erbijsommen tot 1.000.000 - Zonder tussenstap [1]

Erbijsommen tot 500.000 - Zonder tussenstap [1]

Komma plaatsen achter een briefaanhef [1]

Komma plaatsen achter een briefaanhef [2]

Punt aan het einde van een zin [1]

De komma achter een briefaanhef [2]

Woorden op -ig en -lijk [3]