Nieuw bij Junior Einstein


Maak er meervoud van: -en (gemengd) [13]

Kleur de tafel en het antwoord in

Tabel lezen, drukst, minst druk en verschil

Hoeveel munten moeten er in de vakjes? [1]

Kaart lezen: meeste of minste

Getallen verbinden op de getallenlijn tm 5

Bij hoeveel munten/biljetten is het bedrag gelijk?

Vul het deelrooster in [2]

Waar staat de rode knikker?

Slepen: deeltafels van 5 tm 20

Getal delen door 6

Welke figuur past in het plaatje? [1]

Reken met 0: vul de tabel in

Wat komt uit de rekenmachine? [1]

Tussen welke tientallen ligt het getal tm 100?

Eraf- en erbijsommen door elkaar

Grafiek lezen [1]

Getal delen door 9

Slepen: deeltafels van 5 tm 25

Getal delen door 6

Halveer het getal tm 20 [1]

Reken met 0: vul de tabel in

Wat komt uit de rekenmachine? [1]

Welke cijferreeks past bij de grafiek?

Getal delen door 1

Hoe snel rijd je?

Getal delen door 8

Hoe snel rijd je?

Delen tot en met 10 - vlekken

Zoek de tekens bij de som

Delen tot en met 5

Getal delen door 4

Wat komt uit de rekenmachine? [1]

Tabel lezen, drukst, minst druk en verschil

Maak er meervoud van: -en (woord verandert) [17]

Azië gemengd deel 4 [2]

Getallen verbinden op de getallenlijn tm 5

Tussen welke tientallen ligt het getal tm 50?

Hoeveel munten moeten er in de vakjes? [2]

Pictogram: hoeveel in totaal?

Getal delen door 7

Grafiek lezen [1]

Getal delen door 7

Welk potlood heeft de goede kleur?

Wat is het gemiddelde van 2 getallen?

Welke figuur past in het plaatje? [1]

Grafiek lezen [2]

Getal delen door 3

Wat komt uit de rekenmachine? [2]

Getal delen door 2

Hoe snel rijd je?

Getal delen door 8

Hoe snel rijd je?

Wat is het gemiddelde van 2 getallen?

Zoek de tekens bij de som

Welke grafiek hoort bij de tabel?

Getal delen door 2

Wat komt uit de rekenmachine? [2]

Slepen: deeltafels van 1, 2, 5 en 10

Welk vakje toont 1 meer of minder dan het getal?

Vul de verhoudingstabel in [1]

Zoek de tekens bij de som

Slepen: deeltafels van 1 tm 10

Getal delen door 5

Rekenen met codes

Kies 2 getallen en maak een deelsom

Getal delen door 1

Maak er meervoud van: -en (woord verandert) [15]

Azië gemengd deel 3 [2]

Hoeveel euro's tel je?

Getallen verbinden op de getallenlijn tm 200

Welke cijferreeks past bij de grafiek?

Hoeveel munten moeten er in de vakjes? [2]

Vul de verhoudingstabel in [2]

Hoe snel rijd je?

Wat is het gemiddelde van 2 getallen?

Zoek de tekens bij de som

Vul het deelrooster in [1]

Getal delen door 4

Wat komt uit de rekenmachine? [1]

Kies 2 getallen en maak een deelsom

Wat komt uit de rekenmachine? [2]

Door welk getal is het deelbaar? [2]

Welk potlood is het langst?

Delen met 2 getallen die eindigen op 0

Zoek de tekens bij de som

Door welk getal is het deelbaar? [1]

Getal delen door 3

Wat komt uit de rekenmachine? [1]

Kies 2 getallen en maak een deelsom

Getal delen door 10

Welke grafiek hoort bij de tabel?

Getal delen door 10

Delen tot en met 10

Getal delen door 5

Welke figuur past in het plaatje? [2]

Slepen: deeltafels van 1 tm 10

Rekenen met codes

Wat komt uit de rekenmachine? [2]

Delen tot en met 5 - vlekken