Nieuw bij Junior Einstein


Tabel lezen, drukst, minst druk en verschil

Welke cijferreeks past bij de grafiek?

Hoeveel munten moeten er in de vakjes? [1]

Hoeveel munten moeten er in de vakjes? [2]

Waar staat de rode knikker?

Getal delen door 4

Slepen: deeltafels van 5 tm 20

Wat komt uit de rekenmachine? [1]

Eraf- en erbijsommen door elkaar

Delen tot en met 10 - vlekken

Welke grafiek hoort bij de tabel?

Welke figuur past in het plaatje? [1]

Getal delen door 2

Grafiek lezen [2]

Zoek de tekens bij de som

Getal delen door 4

Slepen: deeltafels van 1 tm 10

Wat komt uit de rekenmachine? [1]

Getal delen door 9

Wat is het gemiddelde van 2 getallen?

Grafiek lezen [1]

Welk potlood is het langst?

Getal delen door 3

Slepen: deeltafels van 5 tm 25

Zoek de tekens bij de som

Getal delen door 2

Door welk getal is het deelbaar? [1]

Wat komt uit de rekenmachine? [2]

Getal delen door 10

Wat is het gemiddelde van 2 getallen?

Grafiek lezen [1]

Grafiek lezen [2]

Welke kleur hoor je?

Tijdsvolgorde [2]

Hoeveel munten moeten er in de vakjes? [2]

Hoeveel euro's tel je?

Pictogram: hoeveel in totaal?

Getallen verbinden op de getallenlijn tm 200

Wat komt uit de rekenmachine? [1]

Vul de verhoudingstabel in [1]

Welke cijferreeks past bij de grafiek?

Wat komt uit de rekenmachine? [2]

Getal delen door 5

Delen tot en met 5 - vlekken

Welk potlood heeft de goede kleur?

Getal delen door 9

Slepen: deeltafels van 1 tm 10

Hoe snel rijd je?

Wat komt uit de rekenmachine? [1]

Delen met 2 getallen die eindigen op 0

Tussen welke tientallen ligt het getal tm 100?

Wat komt uit de rekenmachine? [2]

Getal delen door 6

Slepen: deeltafels van 1, 2, 5 en 10

Wat komt uit de rekenmachine? [2]

Rekenen met codes

Vul de verhoudingstabel in [2]

Hoe snel rijd je?

Wat komt uit de rekenmachine? [1]

Wat is het gemiddelde van 2 getallen?

Tabel lezen, drukst, minst druk en verschil

Welk potlood is het ...?

Getal delen door 6

Vul het deelrooster in [2]

Wat komt uit de rekenmachine? [2]

Hoeveel kerstballen tel je?

Kerst: is het goed of fout?

Getallen verbinden op de getallenlijn tm 5

Getallen verbinden op de getallenlijn tm 5

Tussen welke tientallen ligt het getal tm 50?

Kaart lezen: meeste of minste

Getal delen door 8

Reken met 0: vul de tabel in

Hoe snel rijd je?

Zoek de tekens bij de som

Getal delen door 3

Vul het deelrooster in [1]

Welk vakje toont 1 meer of minder dan het getal?

Getal delen door 5

Delen tot en met 10

Welke figuur past in het plaatje? [1]

Getal delen door 8

Kies 2 getallen en maak een deelsom

Hoe snel rijd je?

Zoek de tekens bij de som

Getal delen door 1

Delen tot en met 5

Welke figuur past in het plaatje? [2]

Getal delen door 7

Reken met 0: vul de tabel in

Rekenen met codes

Getal delen door 7

Kies 2 getallen en maak een deelsom

Hoe snel rijd je?

Zoek de tekens bij de som

Getal delen door 1

Welke grafiek hoort bij de tabel?

Halveer het getal tm 20 [1]

Klik op het goede pakje

Feit en mening